Zasady przyjęć        Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualności    |     BIP   
 

Program
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
EDYCJA 2023

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację programu Gmina Miasta Radomia uzyskała 100% dofinansowania w kwocie 550819,58 złotych.

Rada Miejska w Radomiu na sesji w dniu 27 lutego 2023 roku przyjęła uchwałę Nr XC/878/2023
w sprawie ustanowienia Lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
W ramach tego programu Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ulicy Wyścigowej 16
będzie realizatorem usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego.
Na potrzeby opieki wytchnieniowej przeznaczono w tym Domu 5 miejsc.

Mieszkańcy Radomia zainteresowani skorzystaniem z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 48-360-45-86/87 lub kontakt osobisty.
Osoby udzielające szczegółowych informacji - pracownicy socjalni Domu.
Karty zgłoszenia do programu, kartę pomiaru wg. Skali FIM można pobrać
ze strony internetowej Domu lub otrzymać w sekretariacie.
Więcej informacji o programie „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 w załączonych dokumentach.


Uchwała Nr XC/878/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2023 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia Nr 4318/2023 z dnia 03.03.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego
w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ulica Wyścigowa 16
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (w tym Regulamin z załącznikami).

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

 

 

                  

 

 
 
   Zasady przyjęć    |    Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualnosci    |     BIP   

 
(C) DPS WWiP 2003