Zasady przyjęć        Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualności    |     BIP   
 

Zasady funkcjonowania
Domu Pomocy Społecznej
"Weterana Walki i Pracy"

    

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu funkcjonuje od 1986 roku.Placówka decyzją Wojewody Mazowieckiego w 2008 roku uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony, ponieważ osiągnęła warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie obowiązujących standardów.

Dom przeznaczony jest dla 190 osób w tym:

 • 65 miejsc dla osób w podeszłym wieku,
 • 120 miejsc dla osób przewlekle, somatycznie chorych,
 • 5 miejsc dla osób korzystających z opieki wytchnieniowej.

Placówka składa sie z 4 - kondygnacyjnych pawilonów, kuchni i pralni. Wszystkie budynki połączone są ze sobą ,co umozliwia dostęp do każdej części obiektu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Placówka zlokalizowana jest w centrum osiedla " Ustronie" z infrastrukturą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych i dogodnym dojazdem. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają pracownicy ochrony.  Domu objęty jest również całodobowym monitoringiem.  W latach 2006 - 2009 została przeprowadona termomodernizacja obiektu polegajaca na ociepleniu elewacji wszyskich budynków mieszkalnych oraz wymiany stolarki okiennej.  

 

Ogromną zaletą Domu jest to, iż dysponuje mieszkaniami jedno i dwuosobowymi:

 • mieszkanie typu M-1 o powierzchni 24 m2 składające siez z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i balkonu
 • mieszkanie typu M-2 o powierzchni 34 m2 składajace się z dwóch pokoi oraz wspólnie użytkowanej kuchni, łazienki, przedpokoju i balkonu.

Mieszkaniec Domu ma możliwość wyposażenia mieszkania we własne meble. Wszystkie mieszkania są wyposażone w system przyzywowy umożliwiający szybką i skuteczną pomoc personelu domu w nagłych przypadkach. W obiekcie funkcjonuje również system alarmowo - przeciwpożarowy, zainstalowany jest również system oddymiania klatek schodowych. Budynki oraz ich otoczenie dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W każdym zaś pawilonie działają windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dom posiada również samochód wyposażony w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

 Dom zapewnia:

 • świetlicę
 • bibliotekę
 • kaplicę, w której odbywają się nabożeństwa w każdą niedzielę i święta
 • pokoj kąpielowy wyposażony w sprzęt umożliwiający kąpiel osób niepełnosprawnych ruchowo
 • gabinet fryzjerski
 • pokoje dziennego pobytu
 • pokoje gościnne

   

   

   

   

   

W zakresie potrzeb bytowych i opiekuńczych Dom świadczy usługi na rzecz mieszkańców:      

      1.  wyżywienie

 • śniadanie, obiad, kolacja
 • posiłki dodatkowe
 • pomoc w spożywaniu posiłków - łącznie z karmieniem

 

     2. utrzymania czystości:

 • przez personel w całym obiekcie
 • pranie odzieży w pralni

    3.  opiekę medyczną świadczoną przez:

 • personel pielęgniarski
 • lekarzy zatrudnionych w pobliskiej przychodni 

    4. usługi opiekuńcze:

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 • pomoc pielęgnacyjną

    5. usługi wspomagające:

 • możliwość udziału w terapii zajęciowej
 • organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych
 • terapię kulinarną
 • biblioterapię
 • treningi umiejętności społecznych (zajęcia aktywizujące, rozwijające zainteresowania)
 • zajęcia edukacyjne
 • organizacja czasu wolnego - gry i zabawy stolikowe, projekcja filmów na video
 • działaność kulturalno - oświatową
 • wycieczki, imprezy plenerowe, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz do miejsc kultu religijnego (np. Licheń, Częstochowa)

    6. usługi rehabilitacyjne i usprawniające:

 • fizykoterapię
 • hydroterapię
 • masaże
 • ekg
 • kinezoterapię
 
 
   Zasady przyjęć    |    Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualnosci    |     BIP   

 
(C) DPS WWiP 2003