Zasady przyjęć        Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualności    |     BIP   
 


Serdecznie Witamy na stronie internetowej
Domu Pomocy Społecznej "Weterana Walki i Pracy"
i zapraszamy do poznania naszej placówki ...

 

w  imieniu pracowników i swoim
Dyrektor Domu
AKTUALNOŚCI

 

 

 

 
Zarządzenie Dyrektora Domu nr 3/2022 z dn. 14-04-2022
 


Uwaga! Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z rodzinami
i siecią wsparcia poza placówką z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodzin i Mieszkańców DPS
zapraszamy do kontaktu ze swoimi bliskimi poprzez komunikator Skype
nazwa użytkownika Skype:
dpsweteran@outlook.com
lub pod linkiem
https://join.skype.com/invite/mpN3xKwnYBPI
Prosimy o wykonanie wcześniej telefonu (w godz. 07.30 – 15.30) do pracowników socjalnych
pod nr 48 360 45 86 wew. 47, wew. 58 lub wew. 25, aby uzgodnić datę i godzinę połączenia.

 

 PROGRAM
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
EDYCJA 2023

Rada Miejska w Radomiu na sesji w dniu 27 lutego 2023 roku przyjęła uchwałę Nr XC/878/2023
w sprawie ustanowienia Lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
W ramach tego programu Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ulicy Wyścigowej 16
będzie realizatorem usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego.
Na potrzeby opieki wytchnieniowej przeznaczono w tym Domu 5 miejsc, a realizacja programu rozpoczyna się w marcu br.
Więcej informacji telefonicznie pod numerem48-360-45-86 lub 48-360-45-87
Szczegółowe informacje o zasadach udzielania opieki wytchnieniowej oraz niezbędne dokumenty:

Kliknij tutaj
 
 

DUO
Dział Usług Opiekuńczych

 
 

DDP
Dzienny Dom Pomocy

 
 
 
 
 
 
 
   Zasady przyjęć    |    Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualnosci    |     BIP   

 
(C) DPS WWiP 2003