Zasady przyjęć        Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualności    |     BIP   
 

Dział Usług Opiekuńczych
Domu Pomocy Społecznej
"Weterana Walki i Pracy"

                  

                   Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu od 1 stycznia 2014 roku w strukturze Domu funkcjonuje Dział Usług Opiekuńczych realizujący dzienne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy – w liczbie 10 miejsc.

                   Korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest odpłatne i odbywa się na podstawie decyzji o przyznaniu usług wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z Uchwałą Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

                   Na realizację powyższego zadania Dom przeznaczył 5 pomieszczeń odpowiednio wyposażonych między innymi w sprzęt rehabilitacyjny, znajdujących się w Pawilonie A na I piętrze.

W ramach świadczonych usług Dom zapewnia:
a) usługi opiekuńcze polegające w szczególności na:
- pielęgnacji,
- pomocy przy spożywaniu posiłków,
- pomocy w utrzymaniu higieny osobistej (w tym również wykonaniu toalet ze zmianą pielucho-majtek).
b) usługi specjalistyczne (wspomagające) polegające na:
- podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarskim,
- usprawnieniu i rehabilitacji zgodnie ze zleceniem lekarskim,
- zapewnieniu udziału w prowadzonych zajęciach opiekuńczo – terapeutycznych, w celu aktywizacji psychoruchowej.

Wśród kadry świadczącej opiekę jest: fizjoterapeuta, pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej i opiekun.
Uczestnik może korzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych do 8 godzin dziennie w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do naszej placówki .
Kontakt osobisty z
Panem Krzysztofem Linowskim Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Tel. 48 360 45 86 wew.64.

 

 

 

 

 

 

 
 
   Zasady przyjęć    |    Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualnosci    |     BIP   

 
(C) DPS WWiP 2003